Publicēts VID 30.01.2014 Tas nozīmē, ka arī turpmāk tiem nodokļu maksātājiem, kam ir kārtējie nodokļu parādi, pēc autentifikācijas VID EDS parādīsies logs ar brīdinājumu un tajā būs norādīta detalizēta informācija par aktuālo nodokļu parādu. Tomēr turpmāk tiks veikta nodokļu parādu diferencēšana. Tādējādi pēc autentifikācijas EDS sistēmas lietotājam parādīsies logs ar brīdinājumu, kurā būs norādīta informācija.. read more →

Publicēts VID mājas lapā 03.02.2014 Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka gada pārskats par 2013.gadu, kas sakrīt ar kalendāro gadu (t.i., beidzas pirms euro ieviešanas dienas), sagatavojams latos. Savukārt, ja sabiedrības pārskata gads nesakrīt ar kalendāro gadu un noslēdzas pēc 2014.gada 1.janvāra, gada pārskatā kā naudas vienība jālieto euro un ietvertās summas naudas izteiksmē jānorāda euro… read more →