Grāmatvedība

rakstammasinaCiparvedis sakārtos Jūsu grāmatvedību un dokumentāciju rūpīgi un laikā!

Veltiet vairāk laika savam biznesam – un atstājiet formalitātes mūsu rokās. Ciparveža galvenie grāmatvedības pakalpojumu piedāvājumi iedalās vairākās grupās:

 • pilna uzņēmuma grāmatvedības kārtošana mūsu birojā no pirmdokumenta līdz auditam;
 • personāla atlase, ja vēlaties grāmatvedi savā štatu sarakstā, Ciparvedis piemeklēs Jums atbilstošāko kandidatūru. Šeit iespējamas nianses, kad grāmatvedis ir kā uzskaitvedis Jūsu uzņēmuma telpās, papildus veicot arī lietveža funkcijas, un grāmatvedības pamatdati tiek ievadīti savienotā programmā ar mūsu biroja datu bāzēm, kur speciālists apstrādā datus un izveido visa veida atskaites.
 • programmatūras piemeklēšana – izskatot Jūsu uzņēmuma specifiku, mūsu speciālisti piemeklēs Jums piemērotāko programmu grāmatvedības datu kārtošanai, kā arī konsultēs un apmācīs par tās darbību.
 • izlasītu moduļu kārtošana – uzņēmums var neslēgt vienošanos par pilnas grāmatvedības kārtošanu – bet tikai par atsevišķām to sadaļām -noliktavas uzskaite, algu moduļu uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, debitoru vai kreditoru uzskaite, lietvedība, personāldaļa, atsevišķas atskaites – intrastat, gada deklarācijas pašnodarbinātajiem un t.t.
 • darbs ar parādniekiem- debitoriem – Ciparvedis piedāvā pilnu debitoru parādu piedziņas procesu līdz tiesas procesam – atgādinājumi gan telefoniskie gan rakstiskie saskaņojot regulariāti ar pasūtītāju, brīdinājumu izsūtīšana, iespējamās vienošanās izstrāde, maksājumu grafiku saskaņošana, juridisko formalitāšu kārtošana, lietas iesniegšana tiesā, tiesu izpildītāja piesaiste.
 • uzņēmumu dibināšanas dokumentu izstrāde – jaunizveidoto kā arī uzņēmumu datu maiņas dokumentu izstrāde un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā.
 • nomenklatūras izstrāde atbilstoši uzņēmuma darbības veidam.
 • dokumentu arhivācija – izbraucam pie klienta arhivēt dokumentus iepriekš saskaņojot arhivācijas noteikumus un nepieciešamību.
 • sagatavot uzņēmumu VID audita procesam – mēs uzņemamies sagatavot un novadīt VID audita procesu.
 • uzņēmuma slēguma datu apstrāde un sanācijas procesa vadība.

Grāmatvedības apkalpošanas pakalpojumā ietilpst:

 1. Sistemātiska LR nodokļu likumdošanas analīze
 2. Firmas finansiālo dokumentu tūlītēja pielāgošana jaunākajām izmaiņām nodokļu likumdošanā
 3. Nodokļu optimizācijas ideju ģenerēšana un ieviešana uzņēmuma darbībā
 4. Darbs ar Valsts Ieņēmumu Dienestu
 5. Darbs ar uzņēmuma iekšējiem revidentiem, auditoriem un ārējo revidentu
 6. Finanšu pārskata sastādīšana
 7. Finanšu rīkojumu sastādīšana un finanšu disciplīnas kontrole u.c.
 8. Atskaišu savlaicīga pieprasīšana no citiem darbiniekiem un nodaļām.

Konfidenciālā informācija
Primārā (kases, bankas, algu saraksti, u.c.), iekšējā finansiālā (līgumi, finansu protokoli, u.c.) un iekšējā vadības (dibinātāju dokumentācija, sapulču protokoli, rīkojumi, paziņojumi, u.c.) dokumentācija un cita līdzīga rakstura komerciālā informācija.