Juridiskie pakalpojumi

Juridiskais nodrošinājums biznesam

 • konsultācijas par iespējām izveidot un noformēt uzņēmumu, ieteikumi par piemērotāko komercdarbības formu,
 • komercdarbības reģistrēšana (dibināšanas dokumentu sagatavošana un dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā),
 • izmaiņas dokumentos – statūtu grozījumu sagatavošana, dalībnieku un valdes sastāva izmaiņas, firmas un juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, dalībnieku un valdes sapulču lēmumu protokolu sagatavošana un noformēšana, komercpilnvaru un prokūru reģistrācija un atsaukšana, citu dokumentu sagatavošana,
 • konsultācijas par tiesisko vidi, nodokļu sistēmu, nepieciešamo dokumentāciju, lai darbotos Latvijā,
 • visa veida līgumu – darba, pakalpojumu, pasūtījumu, nomas pirkuma – pārdevuma, sadarbības, aizdevumu u.c. sagatavošana vai izskatīšana, pārstāvība un konsultēšana darījumu slēgšanā,
 • īpašumu darījumu noslēgšana, reģistrēšana Zemesgrāmatā,
 • dokumentu, kas izriet no saistību nepildīšanas pēc līguma vai citām saistībām (pretenziju, sūdzību, brīdinājumu, prasību tiesai), izstrādāšana,
 • uzņēmuma iekšējo darbību regulējošo dokumentu (kārtību, instrukciju, iekšējo normatīvo aktu u.c.) izstrādāšana,
 • interešu pārstāvēšana attiecībās ar uzņēmumiem, organizācijām, fiziskajām personām, Latvijas Republikas tiesās, citās valsts un pašvaldību institūcijās,
 • dalība pārrunās ar partneriem, darbiniekiem vai valsts, vai pašvaldību institūcijām,
 • mutisku vai rakstisku konsultāciju sniegšana, kas ietver konkrētās situācijas izvērtēšanu un ieteikumu sniegšanu par iespējamām darbībām vai bezdarbību un iespējamo seku prognozēšanu,
 • atbilžu sagatavošana uz iesniegumiem, sūdzībām, pretenzijām,
 • iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā vai tiesā,
 • administratīvo aktu apstrīdēšana.

Būsim pieejami ne mazāk kā 12 stundas diennaktī pa telefonu +371 26564777 vai e-pastu jurists@ciparvedis.lv.