Izcenojumi

brillesKatra uzņēmuma grāmatvedības darbu apjoms ir ļoti individuāls, līdz ar ko noteikt vienotu samaksu par grāmatvedības darbiem ir ļoti sarežģīti.
Mēs vadāmies uz galveno moduļu darba un vienošanās ar klientu.

Moduļi no kuriem veidojas darba apjoms:

 • Pamatlīdzekļu uzskaite ;
 • Finanšu līgumu aprēķini un uzskaites – atkarībā līguma no satura
 • Krājumu uzskaite
  • ar inventarizācijas iespējām reizi mēnesī
  • kā arī atkarībā no programmas ar kādu strādā uzņēmums
 • Avansa norēķinu uzskaite
 • Degvielas patēriņa aprēķini
 • Kreditoru uzskaite
 • Debitoru uzskaite
 • Darba algu un nodokļu aprēķini
 • Papildus uzņēmuma individuālie moduļi
 • Individuālās – vadības, investoru atskaites
 • ! struktūrvienību izmaksas atkarīgas no dokumentu apjoma – bet pēc šiem pašiem izcenojumiem, kā atsevišķai vienībai.

Izmaksās iekļautas tekošās atskaites –kuras veidojas no šo dokumentu reģistriem, gada pārskati, statistika, bankas pārskati
Papildus vienošanās – par steidzamo un iekavēto darbu sakārtošanas tiek slēgta atsevišķa vienošanās, skatoties no iepriekš neizdarīto darbu apjoma.

Papildus izmaksas sastāda dažādi kancelejas piederumi(ja tādi nepieciešami).