Publicēts VID 30.01.2014

Tas nozīmē, ka arī turpmāk tiem nodokļu maksātājiem, kam ir kārtējie nodokļu parādi, pēc autentifikācijas VID EDS parādīsies logs ar brīdinājumu un tajā būs norādīta detalizēta informācija par aktuālo nodokļu parādu. Tomēr turpmāk tiks veikta nodokļu parādu diferencēšana. Tādējādi pēc autentifikācijas EDS sistēmas lietotājam parādīsies logs ar brīdinājumu, kurā būs norādīta informācija par aktuālo nodokļu parādu, kas ir lielāks par 15 eiro. Savukārt jūlija un decembra mēnešos brīdinājuma logā tiks sniegta informācija par pilnīgi visām aktuālo nodokļu parādu summām, tajā skaitā arī tām, kas ir mazākas par 15 eiro.

Pirms turpināt darbu sistēmā, lietotājam ir jāapstiprina iepazīšanās ar informāciju par parādu.

VID vērš uzmanību, ka sistēma informē tikai par aktuālajiem nodokļu parādiem, tajā skaitā, nokavējuma un soda naudu, taču neuzrāda tos parādus, kuriem saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.pantu ir pārtraukta nokavējuma naudas aprēķināšana; nodokļu parādus, attiecībā uz kuriem piemērots nodokļu atbalsta pasākums, kā arī tos nodokļu parādus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņpagarinājums, un muitas parādus.

Informācija par parādiem EDS sistēmā uzrādīsies līdz parāda nomaksas brīdim. Brīdinājumiem ir tikai informatīvs raksturs.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju atbildīgi izturēties pret nodokļu savlaicīgu nomaksu un neskaidrību gadījumā sazināties ar VID nodokļu parādu piedziņas speciālistiem.