Publicēts www.vid.gov.lv 20.02.2014

Lai palīdzētu nodokļu maksātājiem izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir izstrādājis ieteikumus darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai. Materiālā ir apkopoti iespējamie informācijas iegūšanas avoti, ko nodokļu maksātājs var izmantot, veicot riska novērtēšanu, kā arī sniegti iespējamos riska novērtēšanas piemēri.

Darījuma partnera un darījuma risku novērtēšanai VID iesaka iegūt informāciju par darījuma partnera reģistrācijas datiem, izsniegtajām licencēm un atļaujām, finansiālo stāvokli (saistību apmēru, maksātnespējas procesiem u.c.), darbības rezultātiem, kā arī materiālajiem resursiem.

Lai novērtētu darījuma partnera uzticamību un noteiktu darījuma risku, nodokļu maksātājs var izmantot gan publiski pieejamos datus, gan iegūt nepieciešamo informāciju tieši no darījuma partnera (t.sk. izmantojot tā mājaslapā publicēto informāciju). Informācija, kuras publiskumu nodrošina VID, pieejama www.vid.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 1898 vai vēršoties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

VID atgādina, ka nodokļu maksātājam ir pienākums ievērot aizliegumu pildīt maksājumu saistības vai veikt darījumus ar nodokļu maksātāju, kuram VID apturējis saimniecisko darbību.

Valsts ieņēmumu dienesta ieteikumi darījuma partnera un darījuma riska novērtēšanai pieejami sadaļā Tiesību akti > VID vadlīnijas un tas ir izstrādāts, izmantojot Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes nodokļu administrācijas publicēto informāciju (www.hmrc.gov.uk). Ieteikumiem ir ieteikuma raksturs.