Publicēts VID mājas lapā www.vid.gov.lv 15.01.2015

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) aicina sabiedriskā labuma organizācijas līdz 2015.gada 16.februārim pieteikties uz likvidējamās biedrības “Latvijas jauno mākslinieku atbalsta biedrība “ArtImpulse”” mantu.

VID saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumu Nr.566 “Noteikumi par kārtību, kādā nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu, un kritērijiem, pēc kādiem nosaka sabiedriskā labuma organizāciju, kurai nodod likvidējamās sabiedriskā labuma organizācijas mantu” 6.punktu izsludina sabiedriskā labuma organizāciju (turpmāk – SLO) pieteikšanos uz likvidējamās biedrības “Latvijas jauno mākslinieku atbalsta biedrība “ArtImpulse”” (reģistrācijas kods 40008201330) mantu.

Plašāka informācija sadaļā Aktualitātes > Informācija presei.