Publicēts VID 19.06.2014 www.vid.gov.lv

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” 2014.gada 1.jūlijā tiek mainītas akcīzes nodokļa likmes cigaretēm – paaugstināta pamatlikme, tai pat laikā samazinot likmi, kas piesaistīta cigarešu mazumtirdzniecības cenai. Vienlaikus tiek noteikta arī augstāka minimālā cigaretēm piemērojamā akcīzes nodokļa likme.

Atbilstoši likuma „Par akcīzes nodokli” pārejas noteikumu 12.1 punktam, palielinoties akcīzes nodokļa likmēm, likumā noteiktajām personām:

 1. jāinventarizē attiecīgo akcīzes preču un akcīzes nodokļa marku krājumi;
 2. jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins;
 3. jāveic akcīzes nodokļa starpības samaksa valsts budžetā.

Reģistrēts saņēmējs (preču veids tabakas izstrādājumi) un tabakas izstrādājumu vairumtirgotājs:

 1. 2014.gada 1.jūlijā inventarizē visus uzskaitē esošos cigarešu krājumus;
 2. līdz 2014.gada 15. jūlijam veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 2014.gada 14.augustam samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Apstiprināts noliktavas turētājs, importētājs un reģistrēts nosūtītājs (preču veids tabakas izstrādājumi):

 1. 2014.gada 1. jūlijā veic uzskaitē esošo cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizāciju, ja akcīzes nodoklis, atbilstoši uzskaitē esošajām akcīzes nodokļa markām, ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem pirms akcīzes nodokļa likmju maiņas, un ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētās vai marķētās cigaretes nav nodotas patēriņam vai laistas brīvā apgrozībā;
 2. līdz 2014.gada 15. jūlijam veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstus un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 2014.gada 14.augustam samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Reģistrēts saņēmējs un īslaicīgi reģistrēts saņēmējs(preču veids tabakas izstrādājumi):

 1. 2014.gada 1. jūlijā veic uzskaitē esošo cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu inventarizāciju, ja akcīzes nodoklis, atbilstoši uzskaitē esošajām akcīzes nodokļa markām, ir samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem pirms akcīzes nodokļa likmju maiņas, un ar attiecīgajām akcīzes nodokļa markām marķēt paredzētās vai marķētās cigaretes nav nodotas patēriņam vai nav saņemtas Latvijas Republikā;
 2. līdz 2014.gada 15.jūlijam veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 2014.gada 14.augustam samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Tabakas izstrādājumu mazumtirgotājs:

 1. 2014.gada 1.augustā inventarizē visu uzskaitē esošo cigarešu krājumus;
 2. līdz 2014.gada 15.augustam veic akcīzes nodokļa starpības aprēķinu un iesniedz VID EDS inventarizācijas sarakstu/us un nodokļa aprēķinu ar valsts budžetā maksājamo nodokļa starpības summu par inventarizācijas rezultātā konstatētajiem cigarešu krājumiem;
 3. līdz 2014.gada 15.augustam samaksā valsts budžetā aprēķināto akcīzes nodokļa starpības summu.

Inventarizācijas saraksts un kopējais akcīzes nodokļa starpības aprēķins jāiesniedz VID EDS sistēmā:
Sagatavot jaunu dokumentu >No veidlapas >Akcīzes nodokļa dokumenti >Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins.

Inventarizācijas procesa un akcīzes nodokļa starpības aprēķināšanas atvieglošanai VID aicina izmantot VID izstrādāto metodisko materiālu: “Metodiskais materiāls par cigarešu inventarizāciju un akcīzes nodokļa starpības summas aprēķināšanu saistībā ar akcīzes nodokļa likmes maiņu 2014.gada 1.jūlijā“;
kas atrodams VID mājas lapas sadaļā Nodokļi > Akcīzes nodoklis > Tiesību akti.

Ja pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa, t.i., 2014.gada 1.jūlijā (tabakas izstrādājumu mazumtirgotājiem – nākamā mēneša pirmajā datumā pēc nodokļa likmju maiņas, t.i., 2014.gada 1.augustā), uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav cigarešu  krājumu, to fiksē uzņēmuma sastādītajā inventarizācijas sarakstā. Šādā gadījumā VID EDS dokumenta Akcīzes preču inventarizācijas saraksts un nodokļa starpības aprēķins komentāra laukā norāda apliecinājumu, ka akcīzes nodokļa starpības aprēķins netiek veikts, jo konkrētajā datumā (precīzi norādīt) uzskaitē vai faktiskā rīcībā nav cigarešu vai cigarešu akcīzes nodokļa marku krājumu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām kontaktēties ar VID:

 • zvanot uz informatīvo tālruni 1898,  no 3.jūlija 67120000;
 • zvanot uz tālruņiem 67120170, 67120169 vai 67120166;
 • elektroniski uzdodot jautājumus AkcP.lietvediba@vid.gov.lv, vai nosūtot jautājumu, izmantojot EDS.