Publiskots VID 05.02.2014

Lai noteiktu, vai kapitālsabiedrībai par valdes locekli ir jāveic sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tai jāvērtē četri kritēriji – divi  kritēriji pirmstaksācijas gadā (kalendāra gadā; šajā gadījumā – 2013.gadā) un divi – konkrētajā mēnesī taksācijas gadā (kalendāra gadā;  piemēram, 2014.gada janvārī).

 Pirmstaksācijas gada kritēriji:

  • kapitālsabiedrībai gada apgrozījums pārsniedz gada minimālo algu (minimālā mēnešalga x 12), kas reizināta ar koeficientu 3,3 (2013.gadā – 7920 latu);
  • visus pirmstaksācijas gada mēnešus kapitālsabiedrībai nebija neviena darba ņēmēja, tai skaitā valdes locekļa, kas saņem vismaz minimālo algu (2013.gadā – 200 latu).

Taksācijas gada kritēriji:

  •  kapitālsabiedrībai taksācijas gada konkrētajā mēnesī ir apgrozījums;
  • taksācijas gada konkrētajā mēnesī nav bijis neviens darbinieks vai valdes loceklis, kas saņem vismaz minimālo algu (320 eiro).

Vērtējot šos kritērijus, jāņem vērā, ka kapitālsabiedrības apgrozījums ir ieņēmumi no kapitālsabiedrības pamatdarbības, produkcijas pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, no kuriem atskaitīta tirdzniecības atlaide un citas piešķirtās atlaides, kā arī pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi, kas tieši saistīti ar pārdošanu.

Ja vienlaikus izpildās visi četri minētie kritēriji, tiek uzskatīts, ka konkrētajā taksācijas gada mēnesī kapitālsabiedrības valdes loceklis ir guvis domājamo ienākumu minimālas darba algas apmērā – 320 eiro, kas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un no kura ir jāveic valsts sociālas apdrošināšanas obligātas iemaksas. Ja kapitālsabiedrībā ir vairāki valdes locekļi, tad šāds ienākums tiek noteikts vismaz vienam no valdes locekļiem, savstarpēji vienojoties.

Valdes locekļa domājamais ienākums, aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un budžetā iemaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek deklarēts VID, iesniedzot kārtējo ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par pārskata periodu (sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”, izvēloties sadaļu „Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” (3.veidlapa no augšas)).

Plašāka informācija pieejama informatīvajā materiālā „Izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos par  kapitālsabiedrību valdes locekļu ienākumu”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu Kontakti / Uzdot jautājumu VID.