Publicēts VID mājas lapā 29.05.2014

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos VID elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (turpmāk – EDS), vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu – Swedbank,  SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un  DNB – internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

No 2014.gada 1.jūnija, lai kļūtu par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu «parakstīšana» notiks, nospiežot sistēmā pogu «Iesniegt».

Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas informācijas sistēmām.

Personām, kuras jau ir EDS lietotāji un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014.gada 1.jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS lietotāji, bet vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu identifikatoru un paroli, varēs to saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā (iesnieguma veidlapa būs pieejama VID mājaslapā).

Minētās izmaiņas nosaka 2014.gada 27.februārī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

Vēršam uzmanību, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai varētu lietot Importa kontroles sistēmu, Eksporta kontroles sistēmu un Tranzīta kontroles sistēmu, arī pēc 2014.gada 1.jūnija tāpat kā līdz šim jaunajam lietotājam būs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”, papildu vienošanās pie līguma par muitas deklarāciju iesniegšanu un iesniegums par VID informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.

VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, to darīt pēc 2014.gada 1.jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot VID EDS, pateicoties minētajām izmaiņām, būs vēl vienkāršāka un ērtāka.

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem pieejama iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898 (no 2014.gada 3.jūlija – 67120000), konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā (kur pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju „Uzdot jautājumu VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.