Publicēts VID mājas lapā 02.06.2014

Publicēts VID mājas lapā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka no 2014.gada 1.jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014.gada 1.jūnija vairs nebūs derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – piecus gadus.

Personām, kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām (arī nepilngadīgajām), kurām līdz 2014.gada 1.jūnijam nebūs izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa, tad personai par to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Tāpat no 2014.gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu)[1].

Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešana nozīmē to, ka no 2014.gada 1.jūnija gan juridiskas personas (darba devēji), gan fiziskas personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) algas nodokļa grāmatiņā ietverto informāciju varēs aplūkot elektroniskā formā un arī nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā varēs veikt elektroniskā formā.

Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu fiziskām personām būs gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Svarīga informācija fiziskām personām:

Ja persona uz 2014.gada 31.maiju strādā pie tā paša darba devēja, pie kura tā strādāja arī 2013.gadā, tā ir vienīgā personas ienākumu gūšanas vieta un darba devējam šobrīd ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, VID šo informāciju personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā atzīmēs automātiski.

Savukārt būs arī gadījumi, kad elektroniskajās algas nodokļa grāmatiņās VID nebūs iespēja automātiski norādīt informāciju par personas galveno ienākuma gūšanas vietu un šajos gadījumos personām no 2014.gada 1.jūnija elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā būs jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta (kur personai piemēros neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus).

Fiziskajām personām no 2014.gada 1.jūnija elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā būs jāveic atzīme par konkrēto darba devēju vai citu institūciju, kas būs galvenā ienākumu gūšanas vieta, ja:

  • darba tiesiskās attiecības ir uzsāktas 2014.gadā un algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam;
  • personai 2013.gadā bija un 2014.gadā ir vairākas darba vietas un 2014.gadā grāmatiņa ir iesniegta citam darba devējam, nevis tam, kam tā bija iesniegta uz 31.12.2013.;
  • 2013.gada laikā neapliekamais minimums un atvieglojumi atsevišķos periodos piemēroti dažādās ienākumu gūšanas vietās;
  • 2013.gadā ir bijušas darba tiesiskās attiecības, bet nav piemērots neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi;
  • grāmatiņa ir iesniegta ienākumu gūšanas vietā, kur personai nav darba attiecības, piemēram, grāmatiņa iesniegta autoratlīdzības gūšanas vietā.

Paskaidrojam, ka augstāk minētajos gadījumos VID nav iespējams identificēt, kurā ienākumu gūšanas vietā algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta uz 2014.gada 31.maiju, tādējādi arī VID informāciju par personas galveno ienākuma gūšanas vietu elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā neatzīmēs automātiski. Turklāt gadījumos, kad VID nebūs iespējams aktualizēt personas ienākumu gūšanas vietu (VID rīcībā nav informācijas par to, kurš ienākumu izmaksātājs piemēro neapliekamo minimumu), personai pašai elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē vēlamā ienākumu gūšanas vieta.

No 2014.gada 1.jūnija personai EDS būs iespēja iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām elektroniski, atzīmēt (mainīt) darba devēju (ienākumu gūšanas vietu), kur iesniegta grāmatiņa, atzīmēt informāciju, kura būs vai nebūs pieejama darba devējam.

Vēršam uzmanību, ka šīs atzīmes persona savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā varēs veikt brīvprātīgi. Ja persona nevēlēsies, lai darba devējam ir redzama, piemēram, informācija par personas invaliditāti, EDS elektroniskajā grāmatiņā atzīmi par to varēs neizdarīt, taču persona pienākošos nodokļu atvieglojumus varēs saņemt, nākamajā gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Informējam, ka visām personām, kurām līdz 31.05.2014. ir piešķirti papildu atvieglojumi (t.i., par invaliditāti, par politiski represētās personas statusu un par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu), ir nepieciešams EDS elektroniskajā grāmatiņā izvelēties rādīt vai nerādīt darba devējam (ienākuma gūšanas vietai) minēto informāciju. Tā kā VID nav tiesīgs minēto informāciju nodot darba devējam (ienākuma gūšanas vietai), tad personai, ja tā vēlas informēt savu darba devēju par piemērojamajiem papildu atvieglojumiem, ir nepieciešams EDS elektroniskajā grāmatiņā izdarīt par to atzīmi.

Ja personai līdz 2014.gada 1.jūnijam nav bijusi izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, bet tā ir nepieciešama jau pēc 2014.gada 1.jūnija, personai jāvēršas ar iesniegumu VID elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas piešķiršanu (elektroniski, izmantojot EDS, vai arī papīra formā) un vienas dienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas VID EDS tiks izveidota personas elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā ietvertā informācija ir pieejama tikai pašai personai, tās darba devējam un VID. 

Svarīga informācija darba devējiem: 

Darba devējiem, izmantojot EDS, būs pieejama informācija par saviem darbiniekiem (tiem, kuri izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālie piemērojamie nodokļu atvieglojumi, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis.

Savukārt VID elektroniski informēs darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamajiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā „Sarakste ar VID”.

Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu apkalpošanas centrā, un vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā.

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem.

Uz tieši Rīgā paredzētajiem semināriem maijā jau ir pieteicies maksimālais dalībnieku skaits, taču, ņemot vērā iedzīvotāju interesi, VID plāno organizēt papildu seminārus arī jūnijā. Par tiem informēsim atsevišķi, taču aicinām arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par VID semināriem iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapā īpaši tam izveidotajā sadaļā „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti  > Uzdot jautājumu VID

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.

 


[1] Tie EDS lietotāji, kuri jau ir noslēguši ar VID EDS līgumus, joprojām varēs autentificēties sistēmā, lietojot VID izsniegto lietotājvārdu un paroli.