Publicēts VID mājas lapā www.vid.gov.lv 08.01.2015

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka ar 2015. gada 1. janvāri ir spēkā vairākas izmaiņas nodokļu normatīvajos aktos. 

Ar 2015.gada 1.janvāri ir samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, prot, 2015.gadā tā ir 23% ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” nav noteikta cita nodokļa likme.

No 2015. gada bērnam, strādājot vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), apgādniekam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo. Tādējādi jaunais atvieglojums taupīs vecāku laiku un ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu (skolnieku līdz 19 gadu vecumam), kas strādā, piemērot divus atvieglojumus. Vecākiem – saglabāt atvieglojumu par apgādībā esošu personu 165 eiro apmērā, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā piemērot neapliekamo minimumu 75 eiro apmērā, radot papildu ienākumu ģimenes budžetā.

Lai turpmāk novērstu nodokļu nevienlīdzību attiecībā uz personām, kas saņem pensiju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, un personām, kas saņem vecuma pensiju atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, noteikts, ka vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz laikam, kad vecuma pensijas saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Ar 2015.gada 1.janvāri mainās speciālā kārtība attiecībā uz Rīgas pašvaldības teritorijā un Ventspils pašvaldības teritorijā reģistrēto nodokļu maksātāju iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanu valsts un pašvaldības budžetā. No 2015.gada 1.janvāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi par minēto pašvaldību teritorijā reģistrētajiem nodokļu maksātājiem ir jāveic tikai Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā.

Apkopota informācija par izmaiņām 2015.gadā arī saistībā ar Akcīzes nodokli, Mikrouzņēmumu nodokli, Pievienotās vērtības nodokli un citiem nodokļu veidiem pieejama šeit.